2021 Pseudohyphae

Pseudohyphae, 2021, Performance/Site specific installation: Gaby Berglund Cárdenas.
Photo/Edit: Bev Hayes

In Hyphae (film, 2020) Cárdenas performed a masked walking meditation in the forest. Cárdenas work for En-tropy in 2021 depicts the artist meditating in two distinct spaces. While the film Hyphae is streaming, a parallel scene takes place across the room: an unmasked live standing meditation lasting 20 minutes (Pseudophyphae, 2021). Both works were shown on the rooftop of a 1450’s sugar mill, known today as Sockerbruket in Gothenburg during GIBCA Extended 2021. A metaphor for dislocation, experienced when we are born in one place but live in another.

In this new collaboration, Artist Bev Hayes captured again Cárdenas, in her creative process and natural environment. Videos and visual documentation material are available upon request from Curators.

I Hyphae (2020) utför Cárdenas en maskerad vandringsmeditation i skogen. 
Cárdenas verk för En-tropy skildrar konstnären som mediterar i två olika utrymmen. För denna utställning utspelar sig en parallell scen tvärs över rummet: en omaskerad levande stående meditation (Pseudophyphae, 2021). I samband med GIBCA Extended 2021 visas båda verken på taket av en sockerbruk från 1450 -talet, idag känt som Sockerbruket i Göteborg. En metafor för förskjutning, upplevt när vi föds på ett ställe men lever på ett annat.

Hayes fångade artisten i sin kreativa process och naturliga miljö.